Transport i spedycja

O firmie About the company Über die Firma

Czym się zajmujemy? What we deal with? Unser Tätigkeitsfeld

Chcielibyśmy przedstawić Państwu naszą firmę jako potencjalnego partnera dla Waszej firmy w zakresie transportu międzynarodowego i krajowego. Firma nasza świadczy swoje usługi od 2004 roku i może pochwalić się współpracą z wieloma wymagającymi partnerami. Zajmujemy się organizacją transportu międzynarodowego i krajowego Posiadamy własny tabor, którego czas eksploatacji ograniczyliśmy do 2 lat chcąc w ten sposób ograniczyć możliwość awarii, podwyższają tym samym jakość naszych usług. Wszystkie pojazdy wyposażone są w ciągły system monitoringu GPS i przystosowane do przewozu ładunków ADR. Posiadamy również własny magazyn w Gorzowie Wlkp. Warto także wspomnieć, że jesteśmy partnerami europejskich sieci przesyłek kurierskich: General Overnight, NOXXS LOGISTIC z którymi posiadamy stosowne umowy i regulacje prawne, oraz kilkuletnie doświadczenie we współpracy. Jestem przekonany, że rzetelność świadczonych przez nas usług spełni Państwa oczekiwania. We would like to introduce our company as a potential partner for your needs in the field of national and international transport. Our company provides services since 2004 and can boast the require collaboration with multiple partners. We organize national and international transport solutions. We have our own fleet, which we limited the service life up to 2 years in an effort to reduce the possibility of failure, thus increase the quality of our services. All vehicles are equipped with GPS monitoring system and permissions for the carriage of ADR. We also have our own warehouse in Gorzow Wielkopolski.It is also worth mentioning that we are partners in the European courier networks such as: General Overnight, NOXXS LOGISTIC We are connected with them by contracts, applicable regulations and we have ten years of experience in cooperation with them. We are convinced that the reliability of our services will meet your expectations. Möchten wir Ihnen unsere Firma vorstellen als potentiellen Partner für Ihr Unternehmen im Bereich des internationalen und nationalen Transports. Unsere Firma erbringt ihre Dienstleistungen seit 2004. und arbeitet mit so anspruchsvollen Partnern zusammen wie Faurecia, DPD, DHL, Solaris Bus & Coach und vielen anderen. Wir führen ausschließlich Expresstransporte bis zu 1,5 Tonnen Ladefähigkeit durch. Wir verfügen über einen eigenen neuen Fuhrpark, angefangen von Pickups über Kofferfahrzeuge bis hin zu 5m-Planfahrzeugen. Alle Fahrzeuge sind für die Beförderung von Ladungen gemäß ADR ausgerüstet. Wir besitzen auch ein eigenes Lager in Gorzów Wielkopolski.Erwähnt werden sollte auch unsere Partnerschaft mit den europäischen Kurierdiensten General Overnight und NOXXS LOGISTIC, mit denen uns entsprechende Verträge und rechtliche Regelungen wie auch mehrjährige Erfahrungen in der Zusammenarbeit verbinden. Ich bin überzeugt, dass die Solidität unserer Dienstleistungen Ihren Erwartungen entspricht.

Historia History Gesichte

Już w 2004 roku, jako pierwszy, kontraktowy oddział Masterlink Express ( teraz DPD ) w Gorzowie Wlkp. otrzymaliśmy szansę budowania jednej z największych europejskich sieci, oferującej kompleksowe usługi w zakresie serwisu miejskiego, krajowego i międzynarodowego. Zaangażowanie w tak globalne przedsięwzięcie wymagało niezwykłego nakładu pracy, wymuszając jednocześnie konieczność przyswajania i bieżącego wdrażania wiedzy z zakresu logistyki, spedycji i procedur celnych. Zdobyte doświadczenie wykorzystaliśmy niebawem powołując do życia gospodarczego firmę WM LOGISTIC Sp. z o.o. zajmującą się do dzisiaj transportem, spedycją krajową i międzynarodową. In 2004, as the first company in our city we signed a contract with Masterlink Express (now DPD) thanks to that we recived a chance to be a part of Europe's largest logistic networks, offering comprehensive services in the field of urban, national and international transport. Involvement in such a global project required an unusual amount of work, while enforcing the need for assimilation and implementation of current knowledge in the field of logistics, freight forwarding and customs procedures. The experience that we gained started a new economic life of the company WM LOGISTIC Sp. z o.o. today is dealing with logistic, national and international freight forwarding. Bereits 2004 erhielten wir als erste Vertragsabteilung des Unternehmens Masterlink Express in Gorzów Wielkopolski die Chance, eins der größten europäischen Netze aufzubauen, das umfassende Dienstleistungen im Bereich des innerstädtischen, nationalen und internationalen Service anbietet. Unser Engagement in ein solch globales Unternehmen erforderte einen außergewöhnlichen Arbeitseinsatz und gleichzeitig den Erwerb von Wissen im Bereich Logistik, Spedition und Zollverfahren sowie dessen laufende Einführung in die Praxis. Die so erworbenen Erfahrungen haben wir schon bald bei der Gründung des Wirtschaftsunternehmens WM LOGISTIC Sp. z o.o., genutzt.

Kontakt Contact Kontakt

Mariusz Głogowski -

współwłaściciel Co-owner Mitinhaber

mglogowski@wmlogistic.pl
mobile:+48 607 999 121
tel.: +48 (95) 729 45 33
fax.: +48 (95) 720 68 71

Karol Grzesiak -

spedytor forwarder Spediteur

kgrzesiak@wmlogistic.pl
mobile:+48 607 874 124
tel.: +48 (95) 729 45 33
fax.: +48 (95) 720 68 71

Adam Szachowicz -

Kierownik działu Spedycji Director at Road forwarding dep. der Direktor Versandabteilung

aszachowicz@wmlogistic.pl
mobile:+48 607 999 122
tel.: +48 (95) 729 45 33
fax.: +48 (95) 720 68 71

Mariusz Kowaluk -

Specjalista ds. IT IT Specialist IT-Spezialist

mkowaluk@wmlogistic.pl
mobile:+48 607 999 124
tel.: +48 (95) 729 45 33
fax.: +48 (95) 720 68 71

Elżbieta Proch -

główna księgowa accounts department Buchhaltung

eproch@wmlogistic.pl
mobile:+48 695 982 419
tel.: +48 (95) 729 45 33
fax.: +48 (95) 720 68 71

Renata Mieszkalska -

księgowość accounts department Buchhaltung

rmieszkalska@wmlogistic.pl
mobile:+48 695 982 420
tel.:+48 (95) 729 45 33
fax.: +48 (95) 720 68 71

Danuta Życzyńska -

księgowość accounts department Buchhaltung

dzyczynska@wmlogistic.pl
mobile:+48 695 982 420
tel.: +48 (95) 729 45 33
fax.: +48 (95) 720 68 71

Mirosław Kramer -

sekcja techniczno- organizacyjna Section for Technical and Organizational Abschnitt für technische und organisatorische

mkramer@wmlogistic.pl
mobile:+48 601 220 409
tel.: +48 (95) 729 45 33
fax.: +48 (95) 720 68 71

Jarosław Domański -

koordynator ds. transportu transport coordinator Transportkoordinator

jdomanski@wmlogistic.pl
mobile:+48 669 707 821
tel.: +48 (95) 729 45 33
fax.: +48 (95) 720 68 71

Arkadiusz Fedorczuk -

spedytor forwarder Spediteur

afedorczuk@wmlogistic.pl
mobile:+48 601 432 386
tel.: +48 (95) 729 45 33
fax.: +48 (95) 720 68 71

Hanna Cwojdzińska -

asystent spedytora forwarder assistant Spediteur Assistent

hcwojdzinska@wmlogistic.pl
mobile:+48 695 982 410
tel.: +48 (95) 729 45 33
fax.: +48 (95) 720 68 71

Damian Czwojdziński-

radca prawny legal counsel Kanzlei Rechtsanwalt

czwojdzinski@cg-rp.pl
tel.: +48 (95) 736 36 61
fax.: +48 (95) 736 36 61
mobile:+48 605 832 795

WM LOGISTIC Sp. z o.o.

biuro@wmlogistic.pl
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Kostrzyńska 170
NIP: PL 5992858182
REGON: 211289477
TIMOCOM TRUCK&CARGO:

RODO RODO RODO

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Firma WM LOGISTIC Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Kostrzyńska 170 NIP 5992858182
2. Będziemy przetwarzać Pani/Pana* dane wyłącznie w celu realizacji umowy, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO.
3. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana* danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana* dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana* interesów, praw i wolności lub Pani/Pana* dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


4. Będziemy przechowywać dane przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia.
5. Pani/Pana* dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie innym pracownikom celem realizacji zlecenia , którzy posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzanie danych osobowych.
6. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
d) przenoszenia danych
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego
7. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana* dane nie są profilowane.
8. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana* danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

©2015 WM Logistic.

-->